Sản phẩm RealTech

IPS-UTM Firewall

Bảo mật hệ thống mạng toàn diện

Chi tiết »

Web Application Firewall

Phòng chống tấn công các ứng dụng Web

Chi tiết »

Antispam Mail Appliance

Phòng chống thư rác cho hệ thống thư điện tử

Chi tiết »

RealTech SOC-SIEM

Bản quyền Hệ thống giám sát an ninh mạng trực tuyến

Chi tiết »

CyberShield Exchange Report

Bản quyền Phần mềm Giám sát - Báo cáo hệ thống thư điện tử Exchange

Chi tiết »

RealTech OTP

Bản quyền Phần mềm xác thực đa nhân tố (OTP)

Chi tiết »

CMS BigData

Bản quyền phần mềm Cổng quản lý nội dung số trên nền tảng Cơ sở dữ liệu lớn

Chi tiết »

Theo dõi nhiệm vụ

Bản quyền phần mềm Theo dõi nhiệm vụ phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo

Chi tiết »

Khiếu nại tố cáo

Bản quyền phần mềm Cổng cung cấp thông tin đơn thư KNTC phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo

Chi tiết »

CPV Mobile

Bản quyền phần mềm CHAT bảo mật đặt tại Trung tâm dữ liệu riêng của cơ quan / tổ chức

Chi tiết »

Dịch vụ cho thuê

Dịch vụ quản trị, bảo hành, bảo trì hoạt động của phần mềm và hệ thống Cổng/Trang thông tin điện tử vận hành trên nền tảng CMS Big Data

Chi tiết »

Active Directory Manager

Hệ thống giám sát Active Directory tại Trung tâm tích hợp dữ liệu

Chi tiết »

RealTech UTM Manager

Hệ thống quản lý tường lửa tập trung

Chi tiết »

CyberShield Zimbra Report

Giám sát, báo cáo hệ thống thư điện tử Zimbra

Chi tiết »

CyberShield Mail Client Gateway

Quản lý kết nối từ email client đến hệ thống thư điện tử Zimbra

Chi tiết »