CPV Mobile
CHAT trực tiếp, CHAT nhóm: CPV Mobile

  CPV Mobile


 1. Giới thiệu
 2. Bản quyền phần mềm CHAT trực tiếp, CHAT nhóm: CPV Mobile

  Ngày nay với sự phát triển của công nghệ 4.0, đã mang đến cho các doanh nghiệp những ứng dụng vô cùng hữu ích. Trong đó, một trong những những dụng được các doanh nghiệp quan tâm đó là phần mềm chat nội bộ. Một ứng ứng dụng giúp giao tiếp nội bộ xuyên suốt từ cấp lãnh đạo, quản lý cho tới nhân viên có thể giao tiếp, trao đổi công việc tốt hơn. CPV Mobile được xây dựng trên nền tảng công nghệ MQTT sẵn sàng đáp ứng được yêu cầu đó.


 3. Các chức năng chính của ứng dụng chat nội bộ
 4. Chức năng chat trực tuyến

  Phần mềm chat trực tuyến giúp các nhân viên hay quản lý dễ dàng giao tiếp với nhau, nội dung hoàn toàn bảo mật không cần phải cài phần mềm giao tiếp của bên thứ 3. Giao diện đơn giản dễ sử dụng đối với tất cả mọi người.


  Chức năng gửi và nhận file dễ dàng

  Tính năng gửi file và nhận file tương tự như các phần mềm chat khác. Cho phép gửi file tối đa lên tới 20mb


  Chức năng quản lý tập tin

  Với CPV Mobile, bạn có thể dễ dàng tìm kiếm lại các tập tin hình ảnh, file word hay excel một cách dễ dàng với chỉ 1 click chuột. Tất cả các tập tin sẽ được list ra kèm theo ngày tháng chia sẻ.


  Chức năng thông báo tin nhắn mới

  Người dùng có thể nhận thông báo khi có tin nhắn mới
  Người dùng có thể nhận thông báo khi được thêm vào nhóm nào đó


  Chức năng gửi file âm thanh hoặc video

  Tính năng gửi file và nhận file tương tự như các phần mềm chat khác. Cho phép gửi file tối đa lên tới 20mb

  Tính năng ghi âm dọng nói, nghe lại, xóa hoặc gửi file ghi âm (voice message)

  Tính năng gửi file video


  Chức năng tạo và chat nhóm

  CPV Mobile cũng giống như các phần mềm chat nổi tiếng như skype, zalo,… cũng cho phép người dùng tạo nhóm và chat nhóm một cách dễ dàng.


  Chức năng xác thực bằng chữ ký số

  Tích hợp xác thực người dùng bằng chữ ký số được tích hợp qua SIM do các cơ quan chức năng cung cấp

  Tích hợp xác thực người dùng bằng chữ ký số tích hợp qua hình thức khác.


  Giải pháp triển khai

  Triển khai tại máy chủ riêng đặt tại Trung tâm dữ liệu của cơ quan / tổ chức (On-Premise)

  Đảm bảo 100% dữ liệu được mã hóa, quản lý, lưu trữ bảo mật theo đúng quy định.

  Nền tảng hỗ trợ: IOS, Android, Web

  Giao diện: Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt

  Tích hợp các hệ thống / mô đun phần mềm khác theo nhu cầu của cơ quan / đơn vị để CPV Mobile thành siêu ứng dụng 1. Trò chuyện 1:1
  • Người dùng có thể gửi tin nhắn dạng văn bản (text)

  • Người dùng có thể gửi tin nhắn dạng hình ảnh (image)

  • Người dùng có thể gửi tin nhắn dạng tệp đính kém

  • Người dùng có thể gửi tin nhắn dạng video clip

  • Người dùng có thể xem được nội dung tin nhắn dạng văn bản do người khác gửi

  • Người dùng có thể xem được nội dung tin nhắn dạng hình ảnh do người khác gửi

  • Người dùng có thể xem được nội dung tin nhắn dạng video clip do người khác gửi

  • Người dùng có thể tải file do người khác gửi

  • Người dùng có thể nhận biết trạng thái lẫn nhau

  • Người dùng có thể trả lời cho một nội dung nào đó

  • Người dùng có thể xóa một nội dung (do mình gửi)

  • Người dùng có thể xem lại toàn bộ nội dung trao đổi

  • Người dùng có thể nhận biết có tin nhắn mới trong cuộc trò chuyện lẫn nhau

 2. Trò chuyện nhóm
  • Người dùng có thể gửi tin nhắn dạng văn bản (text) vào nhóm

  • Người dùng có thể gửi tin nhắn dạng hình ảnh (image) vào nhóm

  • Người dùng có thể gửi tin nhắn dạng tệp đính kém vào nhóm

  • Người dùng có thể gửi tin nhắn dạng video clip vào nhóm

  • Người dùng có thể xem được nội dung tin nhắn dạng văn bản do người khác gửi trong nhóm

  • Người dùng có thể xem được nội dung tin nhắn dạng hình ảnh do người khác gửi trong nhóm

  • Người dùng có thể xem được nội dung tin nhắn dạng video clip do người khác gửi trong nhóm

  • Người dùng có thể tải file do người khác gửi trong nhóm

  • Người dùng có thể nhận biết trạng thái của các thành viên trong nhóm

  • Người dùng có thể trả lời cho một nội dung nào đó trong nhóm

  • Người dùng có thể xóa một nội dung (do mình gửi) trong nhóm

  • Người dùng có thể xem lại toàn bộ nội dung trao đổi của nhóm

  • Người dùng có thể nhận biết có tin nhắn mới trong cuộc trò chuyện nhóm

 3. Thông báo
  • Người dùng có thể nhận thông báo khi có tin nhắn mới

  • Người dùng có thể nhận thông báo khi được thêm vào nhóm nào đó

 4. Tích hợp
  • Có thể tích hợp với các ứng dụng có sẵn trên nền tảng di động (Android, IOS) đang vận hành của khách hàng (*)

  • (*): Khách hàng phải có mã nguồn ứng dụng đang vận hành.