RealTech CyberShield Exchange Report
Bản quyền Phần mềm Giám sát - Báo cáo hệ thống thư điện tử Exchange

 1. Giới thiệu
 2. Microsoft Exchange là một trong những email server phổ biến và được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Đây cũng là một cơ sở hạ tầng quan trọng cho bất kỳ tổ chức nào, vì email là hình thức giao tiếp chính trong công việc.

  Cho dù nhân viên của bạn muốn thiết lập một cuộc họp hoặc nhận thông báo về các vấn đề liên quan đến lỗ hổng trong mạng, email vẫn đóng vai trò là yếu tố then chốt. Đây là lý do tại sao mọi tổ chức nên thực hiện các bước chủ động để đảm bảo rằng Exchange Server của mình luôn ở trong tình trạng tốt.

  RealTech Exchange Report giúp giám sát một Exchange Server, do đó bạn có thể xác định các sự cố và khắc phục chúng trước khi chúng trở thành vấn đề lớn. Một nghiên cứu ước tính rằng khi một Exchange Server ngừng hoạt động, tổn thất tài chính có thể dao động từ $25.000 đến $4.000.000/giờ.

 3. Giao diện tổng quan

1. Tính năng tổng quan

RealTech Exchange Report là phần mềm giám sát Exchange Server tốt nhất để giúp bạn theo dõi sức khỏe máy chủ, dung lượng hộp thư (mailbox), hạn mức và hơn thế nữa. Dưới đây là một số thành phần quan trọng bạn nên theo dõi trong cơ sở hạ tầng Exchange Server của mình:

 • Giám sát các service quan trọng bao gồm lưu trữ thông tin, máy chủ IIS, v.v...
 • Dung lượng cơ sở dữ liệu hộp thư, hàng đợi
 • Dung lượng hộp thư trung bình
 • Sắp xếp người dùng theo dung lượng hộp thư, số lượng file đính kèm, dung lượng file đính kèm
 • Hạn mức hộp thư người dùng được sử dụng và số lượng còn lại
 • Tổng số hộp thư
 • Chi tiết lưu trữ thông tin bao gồm số lượng kết nối, yêu cầu RPC, độ trễ RPC và số lượng người dùng hoạt động
 • Dung lượng cache cơ sở dữ liệu
 • Có cảnh báo về việc sử dụng cơ sở dữ liệu và không gian trống, do đó bạn có thể lập kế hoạch cho cơ sở dữ liệu của hộp thư
 • Dự báo số liệu lưu trữ dựa trên dữ liệu hiện tại và lịch sử, giúp bạn xác định các vấn đề liên quan đến dung lượng volume hoặc IOPS.
 • Đề xuất các tùy chọn hiệu suất lưu trữ tối ưu
 • Liên tục theo dõi hub transport server (máy chủ vận chuyển trung tâm), mailbox server (máy chủ hộp thư), edge transport server và CAS, do đó bạn có thể lập kế hoạch trước cho các “cơn bão” mail hoặc các vấn đề liên quan khác
 • Giao diện thân thiện với người dùng giúp bạn dễ dàng tìm kiếm thông tin chính xác mà bạn muốn. Tính năng này cũng giúp khắc phục sự cố hộp thư của người dùng, vì bạn không phải lãng phí thời gian để chạy script xác định hộp thư có vấn đề nữa
 • Đi kèm với một công cụ báo cáo nâng cao, giúp dữ liệu trực quan hấp dẫn và dễ đọc
 • Làm cho nó dễ dàng đi sâu vào bất kỳ vấn đề nào xảy ra với Exchange và khắc phục chúng sớm nhất
 • V.v...

2. Thông tin gửi nhận của hệ thống

Thống kê gửi nhận toàn hệ thống trong một khoảng thời gian nào đó. Dung lượng của số thư gửi và nhận

3. Thông tin máy chủ Exchange

Hiển thị thông tin chi tiết của máy chủ Exchange: Hệ điều hành, phiên bản Exchange, thông tin Ram, ổ cứng, cổng mạng…

4. Thông tin DAG, cơ sở dữ liệu


THÔNG TIN HỘP THƯ

1. Hiển thị theo từng đơn vị

Click Chọn đơn vị hiển thị -> Chọn vào biểu tượng bàn tay tương ứng với đơn vị cần hiển thị.


Hiển thị đơn vị Kỹ thuật hệ thống


Xuất danh sách người dùng ở định dạng Excel để tiện theo dõi

2. Hiển thị theo chức năng

Hiển thị theo từng chức năng: Tên người dùng, tên tài khoản, địa chỉ email, số lượng thư, dung lượng sử dụng….

Ví dụ về hiển thị theo số lượng email :

Chọn vào biểu tượng icon con mắt bên trái để xem chi tiết.


BÁO CÁO

1. Sử dụng hộp thư

Thống kê sử dụng hộp thư chi tiết:

- Chọn khoảng thời gian muốn thống kê:

- Chọn biểu mẫu:

- Chọn đơn vị:

- Chọn tạo báo cáo:

2. Gửi nhận thư

Thống kê gửi nhận chi tiết:

Xuất báo cáo định dạng excel dễ theo dõi, quản lý, và báo cáo cho cấp trên: