RealTech Antispam Mail Appliance
Hệ thống phòng chống thư rác chuyên dụng
RealTech IT Monitoring Appliance
Hệ thống giám sát an ninh mạng trực tuyến
RealTech OTP Appliance
Hệ thống xác thực mật khẩu 01 lần
RealTech IPS-UTM Firewall
Hệ thống tường lửa Giám sát - Cảnh báo phòng chống tấn công mạng chuyên dụng
RealTech Web Application Firewall
Hệ thống phòng chống tấn công WEB chuyên dụng

CHỨNG NHẬN - XÁC NHẬN

HỢP CHUẨN - HỢP QUY

Cục Tần số Vô tuyến điện (Bộ TT&TT) cấp

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Cục Sở Hữu Trí Tuệ (Bộ KH&CN) Việt Nam cấp

ISO

Hệ thống quản lý Chất lượng và Dịch vụ CNTT

CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ CHỨNG NHẬN