Khiếu nại tố cáo
Bản quyền phần mềm Cổng cung cấp thông tin đơn thư khiếu nại
tố cáo phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo

 1. Giới thiệu
 2. Bản quyền phần mềm Cổng cung cấp thông tin đơn thư khiếu nại tố cáo phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo

  Đối với các cơ quan nhà nước thì quy trình nghiệp vụ, sử dụng các phần mềm thực hiện công tác tiếp nhận, xử lý đơn, thư theo Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 1 tháng 10 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh và Thông tư 04/2021/TT-TTCP ngày 1 tháng 01 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình tiếp công dân.

  Đối với các cơ quan Đảng thì thì quy trình nghiệp vụ, sử dụng các phần mềm thực hiện công tác tiếp nhận, xử lý đơn, thư được thực hiện theo Hướng dẫn số 28-HD/VPTW ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Văn phòng Trung ương Đảng về công tác tiếp công dân và xử lý đơn, thư ở văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và của Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng tỉnh; đối với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thì thực hiện theo các quy định của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, của ngành kiểm tra Đảng.

  Quy chế phối hợp công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư giữa Văn phòng Trung ương Đảng và Ban Nội chính Trung ương.


  - Mô hình kiến trúc tổng thể của hệ thống

  Hệ thống được xây dựng trên nền tảng công nghệ mới nhất, ứng dụng các công nghệ ảo hoá nhằm tối ưu hoá năng suất hoạt động của hệ thống và khả năng mở rộng hệ thống trong tương lai.

  Theo mô hình và công nghệ sử dụng, việc đầu tư sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí do chỉ cần triển khai tập trung cấp tỉnh, sau đó theo lộ trình sẽ triển khai các subsite cấp Sở ngành, quận huyện thị xã mà không cần đầu tư thêm về hạ tầng kỹ thuật. Việc sử dụng chung trên một nền tảng công nghệ sẽ giúp dễ dàng tích hợp các ứng dụng sau này.


Tuân thủ chặt chẽ các quy chế, quy định thực hiện quy trình nghiệp vụ, sử dụng các phần mềm thực hiện công tác tiếp nhận, xử lý đơn, thư:

 • Quy định số 11-Qđi/TW ngày 18 tháng 02 năm 2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân
 • Hướng dẫn số 28-HD/VPTW ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Văn phòng Trung ương Đảng về công tác tiếp công dân và xử lý đơn, thư ở văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và của Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng tỉnh; đối với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy / Thành ủy thì thực hiện theo các quy định của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, của ngành kiểm tra Đảng
 • Quy chế phối hợp công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư giữa Văn phòng Trung ương Đảng và Ban Nội chính Trung ương
 • Quy định số 13/QĐ-UBKTTW ngày 18 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành Quy định về việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân
 • Quy định số 03-QĐ/BNCTW về công tác tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh gửi đến Ban Nội chính Trung ương và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
 • Quy trình nghiệp vụ, sử dụng các phần mềm thực hiện công tác tiếp nhận, xử lý đơn, thư theo Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 1 tháng 10 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh
 • Thông tư 04/2021/TT-TTCP ngày 1 tháng 01 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình tiếp công dân.

Công nghệ nền tảng:

 • Web app: Java 20, Vaadin 24, Bootstap 5.0
 • Service: Java 20, Spring Boot 3
 • Mobile app: Flutter 3.10
 • Database: MongoDB 6
 • Kiến trúc dịch vụ nhỏ (Microservices Architecture)

Tính năng:

 • Giao diện rõ ràng, thân thiện, dễ thao tác, dễ quản lý
 • Không giới hạn số lượng người dùng
 • Hỗ trợ tra cứu thông tin đơn thư bằng QRCODE
 • Hỗ trợ app trên nền tảng di động (IOS/Android), dễ thuận tiện, dễ thao tác
 • Khả năng tích hợp tốt với hệ thống quản lý văn bản hiện có
 • Hỗ trợ phương thức mã hóa dữ liệu trên đường truyền (SSL)
 • Hỗ trợ xác thực người dùng bằng SSL Client
 • Hỗ trợ xác thực người dùng thông qua hệ thống xác thực đa nhân tố (xác thực mật khẩu 1 lần OTP)
 • Sẵn sàng hỗ trợ tinh chỉnh hệ thống phần mềm phù hợp với yêu cầu của khách hàng.
 • Sẵn sàng liên thông với hệ thống KNTC của Thanh tra Chính phủ (nếu có)
 • Hệ thống gửi tin nhắn bằng công nghệ IOT ngay lập tức (realtime) đến người dùng có liên quan trên nền tảng Web APP/Mobile APP:
  • Khi đăng nhập hệ thống
  • Khi có vụ việc mới
  • Khi có cập nhật mới tiến độ vụ việc
  • Khi có chỉ đạo liên quan đến vụ việc
  • Sự kiện cần theo dõi, cảnh báo
 • Cung cấp toàn bộ mã nguồn cho chủ đầu tư.
 • Không giới hạn số lượng người dùng
 • Không giới hạn phạm vi cài đặt, sử dụng.
 • Loại bản quyền: Vĩnh viễn.
 • Bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật: 12 tháng.

Một số hình ảnh thực tế của hệ thống

  Màn hình tổng quan hiển thị thông tin ngắn gọn, xúc tích

  Xử lý đơn theo đúng quy trình

  Nghiệp vụ xử lý đơn thư thân thiện

  Báo cáo đúng chuẩn

  Trang tra cứu đơn thư

  App quản lý đơn thư trên nền tảng di động

  Giấy biên nhận