CMS-BIGDATA
Dịch vụ quản trị, bảo hành, bảo trì hoạt động của phần mềm và hệ thống


  CMS-BIGDATA


 1. Giới thiệu
 2. Cung cấp bản quyền phần mềm Cổng quản lý nội dung số trên nền tảng Cơ sở dữ liệu lớn (CMS Bigdata) và dịch vụ quản trị, bảo hành, bảo trì hoạt động, vận hành thông suốt của phần mềm và hệ thống Cổng/Trang thông tin điện tử của đơn vị thuê theo thời gian được thỏa thuận nhằm phục vụ tốt nhu cầu cung cấp thông tin, công tác chỉ đạo, điều hành. 3. Hoạt động cho thuê:
 4. Thuê Dịch vụ quản trị, bảo hành, bảo trì hoạt động của phần mềm và hệ thống Cổng/Trang thông tin điện tử vận hành trên nền tảng Big Data.

 5. Đơn vị thuê:
 6. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

 7. Mục tiêu dịch vụ cho thuê:
 8. Cung cấp bản quyền phần mềm Cổng quản lý nội dung số trên nền tảng Cơ sở dữ liệu lớn (CMS Bigdata) và dịch vụ quản trị, bảo hành, bảo trì hoạt động, vận hành thông suốt của phần mềm và hệ thống Cổng/Trang thông tin điện tử của đơn vị thuê theo thời gian được thỏa thuận nhằm phục vụ tốt nhu cầu cung cấp thông tin, công tác chỉ đạo, điều hành.

 9. Nội dung và quy mô của dịch vụ cho thuê:
 10. Cung cấp bản quyền phần mềm Cổng quản lý nội dung số trên nền tảng Cơ sở dữ liệu lớn (CMS Bigdata) (1) và dịch vụ quản trị, bảo hành, bảo trì hoạt động, vận hành thông suốt của phần mềm và hệ thống Cổng/Trang thông tin điện tử của các đơn vị, tổ chức theo thời gian thỏa thuận giữa 2 bên.

  STT Danh mục Mô tả
  1 Bản quyền phần mềm Cổng quản lý nội dung số trên nền tảng Cơ sở dữ liệu lớn (CMS BIG DATA)
  • Bộ quản lý quy trình 
  • Bộ quản lý danh mục bài viết 
  • Bộ quản lý layout 
   • Bộ xây dựng layout (Layout builder)
   • Bộ dàn dựng nội dung layout (Quản trị layout):
   • Bộ chỉnh sửa và thay đổi nội dung quảng cáo (Quản trị Ads)
   • Bộ chỉnh sửa và thay đổi thành phần nội dung xuyên suốt (Quản trị Widget)
  • Bộ quản lý nội dung
   • Trình soạn thảo bài viết mạnh mẽ
   • Dễ dàng sắp xếp các bài liên quan của bài viết
   • Đa dạng định dạng bài viết(Video, podcast…)
   • Tích hợp Tags
   • Tích hợp Từ Khoá
   • Tích hợp đánh giá thang điểm SEO
   • Hệ thống Lịch sử hoạt động 
  • Bộ quản lý Tags 
  • Bộ quản lý Widget 
  • Hệ thống SEO 
   • Hệ thống đánh giá thang điểm SEO
   • Hệ thống social preview
   • Tự động trích xuất thẻ meta
   • Tự động trích sitemaps
   • Tích hợp Google Search Console
  • Bộ quản lý media
   • Mỗi user một vùng lưu trữ
   • Hỗ trợ đa dạng các loại media khác nhau bao gồm 
    • Kết nối Content-hub 
  • Bộ quản lý đa website 
  • Hệ thống báo cáo 
   • Báo cáo thời gian thực
   • Báo cáo bài viết
   • Báo cáo từ khoá
   • Tích hợp sâu với Google
  • Hệ thống người dùng
   • Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng Kết nối với CRM
   • Anti-spam 
  • USIS 
   • Bộ quản lý bình luận
   • Bộ quản lý tương tác bình luận
  • USPS
   • Bộ lưu trữ lịch sử đọc bài viết
   • Bộ lưu trữ đánh dấu(bookmark) bài viết
  • Thông báo(Notification)
   • Thông báo tự động
  • Bộ quản lý quảng cáo nâng cao
  • Bộ quản lý nhuận bút 
  • Bộ quản lý kênh xã hội (Facebook, Zalo)
  2 Dịch vụ quản trị, bảo hành, bảo trì hoạt động của phần mềm và hệ thống Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan đơn vị thuê
 11. Địa điểm và cơ quan sử dụng dịch vụ:
 12. theo chỉ định của đơn vị thuê.

 13. Dự toán dự kiến cho 1 năm:
 14. STT Nội dung thuê Số lượng Đơn giá thuê dịch vụ Thời gian thuê (Tháng) VAT Thành tiền
  1 Cổng chính tiếng Việt 1 65.000.000 1 10% 71.500.000
  2 Cổng chính tiếng Anh 1 40.000.000 1 10% 44.000.000
  3 Cổng thành phần cấp Sở ngành, huyện thị 1 8.000.000 1 10% 8.800.000
  4 Cổng thành phần cấp xã phường 1 4.000.000 1 10% 4.400.000
  Tổng cộng 128.700.000

  Tổng cộng bằng chữ: Một trăm hai mươi tám triệu bảy trăm ngàn đồng

  Lưu ý: Thời gian thuê tối thiểu 12 tháng

  Ghi chú:

  (1) Bao gồm thực hiện nâng cấp, chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống cổng thông tin hiện tại sang Cổng thông tin mới, vận hành trên nền tảng CMS – Big Data và thực hiện các kết nối dữ liệu (được thống nhất giữa 2 bên) theo yêu cầu của chủ đầu tư.