CyberShield Mail Client Gateway
Quản lý kết nối từ email client đến hệ thống thư điện tử Zimbra


  CyberShield Mail Client Gateway


 1. Sơ đồ vận hành
 2. Tính năng kỹ thuật
 3. Khả năng xác lập giới hạn số lượng email gửi từ người dùng nội bộ trong khoảng thời gian nhất định.

  Chặn Lọc, rà quét nội dung thư gửi từ người dùng nội bộ.

  Chặn lọc rà quét virus cho các tập tin đính kèm email gửi từ người dùng nội bộ.

  Chặn lọc, rà quét thư rác (Spam) gửi từ người dùng nội bộ.

  Giám sát địa chỉ IP truy cập mail server từ người dùng nội bộ.

  Khả năng xác lập chính sách phân loại địa chỉ IP xấu / địa chỉ IP sạch truy cập mail server từ người dùng nội bộ.

  Giám sát, cảnh báo nguy cơ người dùng nội bộ bị lộ lọt mật khẩu.

  Thống kê tần xuất gửi mail từ người dùng nội bộ.

  Khả năng tích hợp với hệ thống xác thực đa nhân tố (đã được đầu tư) nhằm hạn chế lộ lọt mậu khẩu người dùng cho giao thức gửi email truyền thống (SMTP for: Outlook, Mobile app…)

  Giảm lưu lượng xử lý thực tế (email sạch), chống quá tải cho hệ thống thư điện tử.

  Giao diện điều khiển: Tiếng Việt